Reglament

Dissabte 27 de maig de 2017 les 19: 00h
SORTIDA I META: Passeig de la Marina de Cubelles.
TANCAMENT META: 20: 30h

 Art. 1.- Carrera d’atletisme en casc urbà (asfalt) que comptarà amb dues distàncies de 5km i 10km, que se celebrarà el dissabte 27 de maig de 2017 les 19: 00h a Cubelles.

Art. 2.- La cursa està oberta a tots els ciutadans i les ciutadanes. El mínim d’edat per participar a la prova és de 16 anys, en cas de ser menor de 16 consultar amb l’organització. En el moment de recollir el dorsal, els menors han de lliurar una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal.

Art. 3.- El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat. El pas de vehicles estarà restringit durant l’esdeveniment.

Art. 4.- És obligatori l’ús de xip facilitat per l’organització sense cost addicional, que el corredor ha de lliurar un cop creuada la meta. El pagament de la inscripció dóna dret a la utilització del xip.

Art. 5.- El cost de la inscripció serà de 10 €, per a les dues carreres. Les inscripció inclou la bossa del corredor, samarreta tècnica, avituallaments durant la cursa i al seu acabament, assegurança personal d’un dia i el xip. El reemborsament de l’import de la inscripció queda a decisió de l’organització, en cap cas aquesta estarà obligada a tornar l’import un cop cobrat el total de la inscripció.

Art. 6.- La inscripció es tancarà quan s’arribi al nombre de 500 inscrits entre les dues curses.

Art. 7.- L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes o de força major.

Art. 8.- La sortida serà mitjançant control de xip ja que es tracta d’una prova competitiva.

Art. 9.- Els únics vehicles que poden seguir la prova, són els expressament autoritzats per l’organització.

Art. 10.- El dorsal i el xip s’han de recollir en els dies i horaris que estableixi l’organització.

Art. 11.- No retirar el dorsal i la bossa del corredor en els dies establerts significa que l’atleta renúncia a la participació de la prova.

Art. 12.- És obligatori realitzar la cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de la samarreta, o porta-dorsal però sempre de forma visible.

Art. 13.- La participació en l’esdeveniment queda sota la responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa. L’organització s’eximeix de tota responsabilitat pels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, a ells mateixos oa terceres persones. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte / a per a l’esdeveniment.

Art. 14.- Les persones amb discapacitat visual han d’anar degudament identificades, així com la persona que els faci de guia. Els guies aniran sense xip i no tindrà cap cost la seva participació en la cursa.

Art. 15.- Les persones participants permeten, explícitament, que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement es publiquin en les llistes d’inscrits, així com en la de resultats, si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.

Art. 16.- La inscripció implica l’acceptació d’aquest reglament.

Art. 17.- En el supòsit de no arribar a la xifra de participació màxima estimada, l’organització es reserva el dret de prorrogar el termini d’inscripció.

Art. 18.- L’organització compta amb assegurança mèdica, servei d’ambulància d’evacuació i primers auxilis.

Art. 19.- L’organització compta amb assegurança de responsabilitat civil, segons decret 58/2010.

Art. 20.- Les classificacions i les fotos es poden publicar en la pàgina web www.crossedline.com i www.cursapenedesmaritim.cat o xarxes socials gestionades per l’organització.

Art. 21.- Serà desqualificat qualsevol corredor que manifesti estar en un mal estat; al corredor que no realitzi el recorregut complet; l’atleta que manifesti un comportament no esportiu.

Art. 22.- En acabar la cursa es procedirà al lliurament de trofeus. Obtindran trofeu els primers tres classificats de la general, masculí i femení, i els primers de cada categoria: JÚNIOR (de 16 a 20 anys), SENIOR (de 21 a 39 anys), VETERÀ (de 40 a 49 anys), MÀSTER ( a partir de 50 anys) i LOCAL (residents a Cubelles o Cunit), masculí i femení.

Art. 23.- És recomanable l’aprenentatge per a la participació d’una prova atlètica.

Art.24.- En cas de no arribar a la participació estimada l’organització es reserva el dret de posposar o anul·lar l’activitat.

En inscriure’s, els participants donen el seu consentiment perquè CrossedLine.com, a través del seu titular, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el participant té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al correu electrònic admin @ crossedline .com en el qual s’ha d’adjuntar, a més, fotocòpia del DNI o document anàleg.